aktivnosti

Konferencije

Konferencije

Treći znanstveno-stručni skup

Plakat2023skup

Treći znanstveno-stručni skup HDSL-a održat će se hibridno (uživo i na daljinu) 23. i 24. veljače 2023. godine. 

Cilj je skupa prikazati važnost teksta na svim razinama lingvističkog promišljanja te poučavanja jezika u sveučilišnoj jezičnoj nastavi i šire. Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora organizacijom ovog znanstveno-stručnog skupa nastoji, između ostaloga, promovirati ulogu lektora u znanstvenoj i nastavnoj zajednici. Sveučilišni lektori sa studentima rade na različitim vrstama tekstova kako bi postigli najviše razine komunikacijske i međukulturne kompetencije te kritički i znanstveno pristupali obradi i prevođenju tekstova.

Za izlaganja predlažemo dva široka tematska skupa, područje proučavanja i poučavanja jezika u najširem smislu (uključujući didaktizaciju teksta kao nastavnog materijala, tekst kao lingvokulturološki fenomen, lingvistiku teksta, analizu diskursa, tekst u znanosti o prevođenju, intertekstualnost, korištenje zvučnih i višekodnih tekstova i sl.).

Jezici skupa: hrvatski i engleski

Prijava izlaganja treba sadržavati naslov izlaganja, sažetak izlaganja (250 – 300 riječi) te ključne riječi izlaganja (najviše pet). Zbog očuvanja anonimnosti u postupku recenziranja sažetak ne smije sadržavati ime i prezime autora. Bez obzira izlaže li autor na hrvatskome ili engleskome jeziku, naslov izlaganja, ključne riječi i sažetak trebaju biti priloženi na oba jezika (hrvatskome i engleskome). Ako jezik o kojem će u izlaganju biti riječ nije ni hrvatski ni engleski, autori po želji mogu dodati i treći sažetak na jeziku koji je predmet izlaganja. U sažetku treba jasno navesti istraživački problem koji će se predstaviti u izlaganju, teorijski okvir i korištenu metodologiju, kao i pretpostavljeni znanstveno-stručni doprinos.
Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnice HDSL-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Molimo da naslov poruke bude sljedeći: HDSL – prijava za skup.
Krajnji rok za prijavu izlaganja je 16. 12. 2022., a obavijest o prihvaćanju sažetaka sudionici će dobiti 9. siječnja 2023.
Knjižica sažetaka bit će dostupna u elektroničkom obliku. 

Kotizacija 
Kotizacija uključuje troškove tiskanja radova u zborniku koji ćemo izdati nakon konferencije. Kotizaciju plaćaju svi sudionici skupa, izlagači (autori i suautori) i slušači.
Studenti su pozvani na slušanje izlaganja bez obveze plaćanja kotizacije.

Iznos kotizacije:
Izlagači članovi: 33 EUR
Izlagači nečlanovi: 40 EUR
Slušači članovi: 13 EUR
Slušači nečlanovi: 20 EUR
 
Iznos članarine: 13 EUR

Podsjećamo članove na obnovu članstva u Hrvatskom društvu sveučilišnih lektora – članarinu za 2023. godinu (100 kn) treba uplatiti do 30. siječnja 2023. 
Uplate je moguće izvršiti općom uplatnicom ili internet bankarstvom, na žiro račun Društva. 

Uplate:
Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)
OIB: 37900612158
Matični broj: 4915127
Ulica Ivana Lučića 3 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR2723600001102722753
Poziv na broj: 00-upisati svoj OIB
Opis plaćanja: Ime i prezime, Skup HDSL-a, 2023.

Važni datumi:

  • Prijava: 16. 12. 2022. 
  • Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 9. siječnja 2023. 
  • Uplata kotizacije: 30. 1. 2023.
  • Održavanje skupa: 23. – 24. 2. 2023.

Organizacijski odbor
Marinela, Aleksovski, Ivančica Banković-Mandić, Anita Hrnjak, Inja Skender Libhard, Marina Zubak Pivarski 

Programski odbor
Marinela Aleksovski, Ivančica Banković-Mandić, Ivana Bašić, Anda Bukvić Pažin, Dubravka Dubravec Labaš, Anita Hrnjak, Darko Matovac, Slavomira Ribarova, Inja Skender Libhard, Marija Spajić, Biljana Stojanovska, Marina Zubak Pivarski

Više o skupu na poveznici.

logo hdsl bijeli

Sva prava pridržana © 2024 HDSL

Izrada stranice SIBOSWEB

HDSL