aktivnosti

Konferencije

Zbornici s konferencija

Jezici i svjetovi

Jezici i svijetovi. Zbornik radova s Drugog znanstveno-stručnog skupa Hrvatskog društva sveučilišnih lektora (urednici Ivančica Banković-Mandić, Marko Majerović, Marina Zubak Pivarski). Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2023.

Zbornik JEZICI I SVJETOVI Drugoga znanstveno-stručnog skupa Hrvatskog društva sveučilišnih lektora (HDSL) promiče filološko obrazovanje kao preduvjet za razvoj komunikacijske i interkulturne kompetencije na stranim jezicima i hrvatskom kao drugom i stranom jeziku te važnost i ulogu sveučilišnih lektora u visokom obrazovanju. Cilj skupa bio je prikazati odnos jezika i svijeta u sveučilišnoj jezičnoj nastavi i šire, a program je bio podijeljen u četiri sekcije. Na skupu je bilo šezdesetak slušača, a održano je dvadesetak poticajnih izlaganja o svjetovima u jeziku i o jeziku u svijetu. U zborniku JEZICI I SVJETOVI objavljeni su sljedeći tekstovi:

Predgovor; In memoriam Vesna Deželjin (1958. – 2021.); Branka Barčot: Lingvokulturološki rječnik i verbalne asocijacije u p(r)oučavanju leksika; Anita Hrnjak: Kulturološki potencijal ruske frazeologije utemeljene na gastronomskoj metafori u poučavanju ruskog kao stranog jezika; Ivana Bašić: Tko je upao u američki Kongres?; Inja Skender Libhard i Sonja Strmečki Marković: Corona-Deutsch ili o nastajanju novih riječi u njemačkome u doba korone i o njihovu prevođenju na hrvatski; Renata Geld: Višemodalno strateško konstruiranje značenja – konceptualna integracija u offline procesiranju (drugoga) jezika; Davor Krsnik: Iskazivanje subjektivnih stavova modalnom konstrukcijom; Darja Damić Bohač: Francuski kroz stoljeća u modernoj nastavi jezika; Marija Spajić: Citati u romanu Kuga i kolera Patricka Devillea – prijevodne strategije; Vesna Deželjin i Sandra Mardešić: Stavovi kroatofonih studenata o talijanskom jeziku i njegovu usvajanju čitanjem; Nada Županović Filipin i Vanda Maržić-Sabalić: Talijansko-hrvatska dvojezičnost u sveučilišnoj lektorskoj nastavi; Helena Stranjik: Život s dva jezika (pogledom pripadnika češke manjine u Hrvatskoj); Kristina Katalinić: Mađarsko-hrvatske nepodudarnosti u gramatičkom rodu i neki izazovi u prevođenju; Sanda Lucija Udier: Kultura kao sadržaj u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika – dvije perspektive te Ivančica Banković-Mandić: Odnos objektivne procjene i samoprocjene izgovora neizvornih govornika hrvatskog jezika).

logo hdsl bijeli

Sva prava pridržana © 2024 HDSL

Izrada stranice SIBOSWEB

HDSL